Dorpsstraat 182

voor bouwen in het beschermd stads

  • Voor het aanbrengen van één markies op het perceel Dorpsstraat 182 te Vlieland (verzonden 4 april 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.