Dorpsstraat 181 - schuur

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

Voor het vervangen van een bestaand schuurtje op het perceel Dorpsstraat 181 te Vlieland (ingekomen 8 april 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.