Dorpsstraat 167 - balkon

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een balkon aan de achterzijde van het pand Dorpsstraat 167 te Vlieland (verzonden 22 oktober 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.