Dorpsstraat 167 - balkon

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een balkon aan de achterzijde van het pand Dorpsstraat 167 te Vlieland (ingekomen 29 september 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.