Dorpsstraat 161 - houtopslag

niet-verleende omgevingsvergunning

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een houthok op het perceel Dorpsstraat 161 te Vlieland (verzonden 20 april 2021).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.