Dorpsstraat 158

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Dorpsstraat 158 te Vlieland (verzonden 11 april 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.