Dorpsstraat 153

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht:

Voor het plaatsen van een poort, twee fietsenschuurtjes en een tuinkast op het perceel Dorpsstraat 153 te Vlieland (verzonden 25 maart 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.