Dorpsstraat 153

Voor de sloop van het pand Dorpsstraat 153 te Vlieland (ingekomen 25 juli 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij Ruimtelijke Ordening, mevrouw B. Verheij, telefoon 0562-452719 of Bouw- en woningtoezicht, mevrouw E. van der Schaaf telefoon 0562-452707.