Dorpsstraat 149A

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een berging op het perceel Dorpsstraat 149 en voor het plaatsen van een houtopslag op het perceel Dorpsstraat 151 te Vlieland (verzonden 18 juni 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.