Dorpsstraat 147

Voor onderhoud en wijzigen van twee zijgevels van het monument Dorpsstraat 147 te Vlieland (verzonden 9 augustus 2017).

Tegen de monumentenvergunning kan binnen de termijn van 6 weken beroep worden aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank, te Leeuwarden door diegenen die ook zienswijzen hebben ingediend.