Dorpsstraat 146

voor handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

  • Voor de (legalisatie van) een omheining op het dakterras van het pand Dorpsstraat 146 te Vlieland (verzonden 18 oktober 2018).
Tegen de monumentenvergunning kan binnen de termijn van 6 weken beroep worden aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank, te Leeuwarden door diegenen die ook zienswijzen hebben ingediend.