Dorpsstraat 146

Voor een wijziging van de westgevel van het pand Dorpsstraat 146 te Vlieland (verzonden 2 oktober 2017).

Tegen de monumentenvergunning kan binnen de termijn van 6 weken beroep worden aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank, te Leeuwarden door diegenen die ook zienswijzen hebben ingediend.