Dorpsstraat 139

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het plaatsen van een schutting op het perceel Dorpsstraat 139 te Vlieland (verzonden 6 september 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.