Dorpsstraat 136

Voor handelen met gevolgen voor beschermde monumenten: voor de verbouw van het monument Dorpsstraat 136 te Vlieland (verzonden 24 juli 2019).

Tegen de monumentenvergunning kan binnen de termijn van 6 weken beroep worden aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank, te Leeuwarden door diegenen die ook zienswijzen hebben ingediend.