Dorpsstraat 130

Voor het plaatsen van een informatiekastje op de gevel van het perceel Dorpsstraat 130 te Vlieland (ingekomen 1 september 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.