Dorpsstraat 12

Voor bouwen: voor de bouw van een schuur met kelder op het perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland (verzonden 11 december 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.