Dorpsstraat 12

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de bouw van een schuur op het perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland (ingekomen 21 juni 2018).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.