Dorpsstraat 127

  • Voor het vervangen van dakpannen op het noordelijk dakvlak van het perceel Dorpsstraat 127 te Vlieland (verzonden 28 november 2017).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.