Dorpsstraat 127

  • Voor het vervangen van dakpannen op het noordelijk dakvlak van het perceel Dorpsstraat 127 te Vlieland (ingekomen 13 november 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.