Dorpsstraat 126

voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het vestigen van een atelier/schrijfplek op het perceel Dorpsstraat 126 te Vlieland (verzonden 29 april 2020).
Tegen de vrijstelling kan binnen de termijn van 6 weken beroep worden aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank, te Leeuwarden door diegenen die ook zienswijzen hebben ingediend.