Dorpsstraat 126

Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

- Voor het vestigen van een atelie/schrijfplek op het perceel Dorpsstraat 126 te Vlieland (ingekomen 31 maart 2020).

Tegen de vrijstelling kan binnen de termijn van 6 weken beroep worden aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank, te Leeuwarden door diegenen die ook zienswijzen hebben ingediend.