Dorpsstraat 125 - dakpannen

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het vervangen van dakpannen op het perceel Dorpsstraat 125 te Vlieland (ingekomen 10 juni 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.