Dorpsstraat 122A

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 122A te Vlieland (ingekomen 11 april 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.