Dorpsstraat 120

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor een kleurwijziging van het houtwerk van het pand Dorpsstraat 120 te Vlieland (verzonden 27 mei 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.