Dorpsstraat 112

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand Dorpsstraat 112 te Vlieland (verzonden 18 december 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.