Dorpsstraa 136

voor handelen met gevolgen voor beschermde monumenten

  • Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 136 te Vlieland (ingekomen 17 juni 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707 .