Dijk bij jachthaven

  • Voor het versterken van de waterkerende dijk nabij de jachthaven te Vlieland (ingekomen 8 december 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.