Dennenlaan 8 - splitsing

Voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

Voor (de legalisatie van) het wijzigen van de bestaande dakkapel en het splitsen van één recreatieappartement in twee op het perceel Dennenlaan 8 te Vlieland (verzonden 1 april 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.