Dennenlaan 8 - splitsing

Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen: voor de splitsing van een recreatieappartement en de verbouw van een dakkapel op het perceel Dennenlaan 8 te Vlieland (ingekomen 15 december 2019).