Dennenlaan 11

voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor uitbreiding van het pand Dorpsstraat 11 te Vlieland (verleend 29 maart 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.