De Blinkerd 13 - uitbreiding balkon

voor bouwen

  • Voor de uitbreiding van het balkon op het perceel De Blinkerd 13 te Vlieland (ingekomen 13 februari 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.