Boswijk

voor bouwen

  • Voor de bouw van 36 woningen, 7 zorgappartementen en een welzijnsgebouw op het perceel Boswijk te Vlieland (verzonden 7 mei 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.