Boslaan 1 - bronbemaling

voor beperkte milieutoets

  • Voor de realisatie van een gesloten bronsysteem op het perceel Boslaan 1 te Vlieland (verleend 23 juli 2020).