Boereglop

Voor de uitbreiding van de bestaande grondwal, het verplaatsen van de bestaande schakelkast, het aanpassen van de inrit, het vergroten van het aantal parkeerplaatsen en de kap van drie bomen op het perceel A 1871 te Vlieland (verzonden 16 november 2016).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.