Boereglop

Voor de uitbreiding van de bestaande grondwal, het verplaatsen van de bestaande schakelkasten en laadpaal, het aanpassen van de inrit, het vergroten van het aantal parkeerplaatsen en de kap van drie bomen op het perceel A1871 te Vlieland (ingekomen 7 oktober 2016).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.