Boereglop 4 - geldautomaat

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor het aanpassen van de huidige bedrijfsreclame op het pand Boereglop 4 te Vlieland (verzonden 11 februari 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.