Betzy Akerslootglop 3

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van zonnecollectoren op het pand Betzy Akerslootglop 3 te Vlieland (ingekomen 23 januari 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.