Badweg 6 - duinherstel langs fietspaden

voor werk of werkzaamheden uitvoeren

Voor duinherstel langs nieuw aangelegde schelpenpaden bij het perceel Badweg 6 te Vlieland (ingekomen 13 februari 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.